Go to top
223 products found
Go to Shop
Garrys Trading Co. Arcitic Blue at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Arcitic Blue
RM 48.50
YesAsia
Arcitic Blue
Go to Shop
Garrys Trading Co. Tai Chi - Healthy Living at 59.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Tai Chi - Healthy Living
RM 59.50
YesAsia
Tai Chi - Healthy Living
Go to Shop
Garrys Trading Co. Fire, Ice And Dynamite at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Fire, Ice And Dynamite
RM 30.80
YesAsia
Fire, Ice And Dynamite
Go to Shop
Garrys Trading Co. Fire, Ice And Dynamite at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Fire, Ice And Dynamite
RM 48.50
YesAsia
Fire, Ice And Dynamite
Go to Shop
Garrys Trading Co. Taiji Series: Taiji Dao Yin Yang Sheng Zhi He Wei Jian Pi Gong at 50.70 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Taiji Series: Taiji Dao Yin Yang Sheng Zhi He Wei Jian Pi Gong
RM 50.70
YesAsia
Taiji Series: Taiji Dao Yin Yang Sheng Zhi He Wei Jian Pi Gong
Go to Shop
Garrys Trading Co. Taiji Series: Taiji Dao Yin Yang Sheng Zhi Shu Xin Ping Xie Gong at 50.70 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Taiji Series: Taiji Dao Yin Yang Sheng Zhi Shu Xin Ping Xie Gong
RM 50.70
YesAsia
Taiji Series: Taiji Dao Yin Yang Sheng Zhi Shu Xin Ping Xie Gong
Go to Shop
Garrys Trading Co. For The Death Of A Cop at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. For The Death Of A Cop
RM 30.80
YesAsia
For The Death Of A Cop
Go to Shop
Garrys Trading Co. For The Death Of A Cop at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. For The Death Of A Cop
RM 48.50
YesAsia
For The Death Of A Cop
Go to Shop
Garrys Trading Co. King Of Comedy (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. King Of Comedy (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
King Of Comedy (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Tai Ji Dao Yin Yang Sheng Set (3DVDs) at 154.40 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Tai Ji Dao Yin Yang Sheng Set (3DVDs)
RM 154.40
YesAsia
Tai Ji Dao Yin Yang Sheng Set (3DVDs)
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Break Up at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Break Up
RM 48.50
YesAsia
The Break Up
Go to Shop
Garrys Trading Co. Women's Private Parts 2 at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Women's Private Parts 2
RM 30.80
YesAsia
Women's Private Parts 2
Go to Shop
Garrys Trading Co. 55 Days At Peking at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. 55 Days At Peking
RM 48.50
YesAsia
55 Days At Peking
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Prince And The Pauper at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Prince And The Pauper
RM 48.50
YesAsia
The Prince And The Pauper
Go to Shop
Garrys Trading Co. Tai Chi Dao Yin Yang Sheng:Cardiovascular Set at 59.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Tai Chi Dao Yin Yang Sheng:Cardiovascular Set
RM 59.50
YesAsia
Tai Chi Dao Yin Yang Sheng:Cardiovascular Set
Go to Shop
Garrys Trading Co. Split Decisions at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Split Decisions
RM 48.50
YesAsia
Split Decisions
Go to Shop
Garrys Trading Co. Traitor's Heart at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Traitor's Heart
RM 48.50
YesAsia
Traitor's Heart
Go to Shop
Garrys Trading Co. Traitor's Heart at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Traitor's Heart
RM 30.80
YesAsia
Traitor's Heart
Go to Shop
Garrys Trading Co. Sweet & Sour Hong Kong (Hong Kong Version) at 75.00 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Sweet & Sour Hong Kong (Hong Kong Version)
RM 75.00
YesAsia
Sweet & Sour Hong Kong (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Legacy (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Legacy (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Legacy (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Hotel Lavender (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Hotel Lavender (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Hotel Lavender (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. The War Lover (1962) (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The War Lover (1962) (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
The War Lover (1962) (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Red Shoes (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Red Shoes (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
The Red Shoes (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Yong Tan Zhi Po Yan Shi An (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Yong Tan Zhi Po Yan Shi An (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Yong Tan Zhi Po Yan Shi An (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Torpedo Run (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Torpedo Run (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Torpedo Run (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Red Scorpion at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Red Scorpion
RM 48.50
YesAsia
Red Scorpion
Go to Shop
Garrys Trading Co. Fair Game at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Fair Game
RM 30.80
YesAsia
Fair Game
Go to Shop
Garrys Trading Co. Tour Of Duty (III) - The Hill at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Tour Of Duty (III) - The Hill
RM 48.50
YesAsia
Tour Of Duty (III) - The Hill
Go to Shop
Garrys Trading Co. Operation Delta Force at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Operation Delta Force
RM 30.80
YesAsia
Operation Delta Force
Go to Shop
Garrys Trading Co. White Man''s Burden at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. White Man''s Burden
RM 48.50
YesAsia
White Man''s Burden
Go to Shop
Garrys Trading Co. Magic at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Magic
RM 48.50
YesAsia
Magic
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Lover at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Lover
RM 48.50
YesAsia
The Lover
Go to Shop
Garrys Trading Co. Let Sleeping Cops Lie at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Let Sleeping Cops Lie
RM 30.80
YesAsia
Let Sleeping Cops Lie
Go to Shop
Garrys Trading Co. Borsalino & Co. at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Borsalino & Co.
RM 30.80
YesAsia
Borsalino & Co.
Go to Shop
Garrys Trading Co. Cop's Honor at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Cop's Honor
RM 30.80
YesAsia
Cop's Honor
Go to Shop
Garrys Trading Co. King Of Comedy (Hong Kong Version) at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. King Of Comedy (Hong Kong Version)
RM 48.50
YesAsia
King Of Comedy (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Caesar & Cleopatra (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Caesar & Cleopatra (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Caesar & Cleopatra (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Wild Geese II (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Wild Geese II (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
The Wild Geese II (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Sword Of Lancelot (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Sword Of Lancelot (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Sword Of Lancelot (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Gypsy Moths (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Gypsy Moths (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
The Gypsy Moths (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Scorpio (1973) (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Scorpio (1973) (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Scorpio (1973) (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Bai Zhan Rong Gui Ying Cai Feng (Hong Kong Version) at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Bai Zhan Rong Gui Ying Cai Feng (Hong Kong Version)
RM 48.50
YesAsia
Bai Zhan Rong Gui Ying Cai Feng (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Splendor In The Grass (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Splendor In The Grass (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Splendor In The Grass (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Wild Geese (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Wild Geese (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
The Wild Geese (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Eagles Over London (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Eagles Over London (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Eagles Over London (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Too Late The Hero (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Too Late The Hero (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Too Late The Hero (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Salamander (1981) (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Salamander (1981) (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
The Salamander (1981) (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Charge of The Light Brigade (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Charge of The Light Brigade (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
The Charge of The Light Brigade (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Magic Bow (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Magic Bow (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
The Magic Bow (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Flying Tigers (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Flying Tigers (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Flying Tigers (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Qing Song Xue Guo Ji She Jiao Wu (II) Wu Dong Quan Cheng (4DVDs+Book) (Hong Kong Version) at 130.10 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Qing Song Xue Guo Ji She Jiao Wu (II) Wu Dong Quan Cheng (4DVDs+Book) (Hong Kong Version)
RM 130.10
YesAsia
Qing Song Xue Guo Ji She Jiao Wu (II) Wu Dong Quan Cheng (4DVDs+Book) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Fire Over England (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Fire Over England (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Fire Over England (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. All That Heaven Allows (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. All That Heaven Allows (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
All That Heaven Allows (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Duel In The Sun (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Duel In The Sun (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Duel In The Sun (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Trapeze (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Trapeze (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Trapeze (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Catch Fire at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Catch Fire
RM 30.80
YesAsia
Catch Fire
Go to Shop
Garrys Trading Co. Farewell To The King at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Farewell To The King
RM 48.50
YesAsia
Farewell To The King
Go to Shop
Garrys Trading Co. Highlander II - The Renegade (Director's Cut Version) at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Highlander II - The Renegade (Director's Cut Version)
RM 48.50
YesAsia
Highlander II - The Renegade (Director's Cut Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Bear at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Bear
RM 48.50
YesAsia
The Bear
Go to Shop
Garrys Trading Co. Lost Paradise (Hong Kong Version) at 35.30 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Lost Paradise (Hong Kong Version)
RM 35.30
YesAsia
Lost Paradise (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Fascination Amour at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Fascination Amour
RM 30.80
YesAsia
Andy Lau turns heads and hearts in Fascination Amour, a frothy romantic comedy set aboard the gorgeous luxury liner "Fascination!" Andy Lau is a spoiled rich playboy who's on fiancee number eight, but he has no desire to get married. He boards the Fascination with his entourage - consisting of Anthony Wong, Astrid Chan, and Lillian Ho - and intends to get rid of his latest fiancee on board. But a funny thing happens: Andy meets and falls for heiress Sandy (popular Japanese actress Ishida Hikari), who's the only girl he's ever met who can resist his "money buys all" attitude. He resolves to win her, but she's about to lose her fortune, and refuses to let him buy her heart. So Andy tries to prove he's just a regular Joe...by following her on a penniless adventure with just $10 in his pocket! Co-starring Raymond Wong and Christine Ng as a couple trying to re-enact Titanic aboard the Fascination, Fascination Amour is a breezy, ocean-set romance with exceptionally charming - and pretty - stars in Andy Lau and Ishida Hikari!
Go to Shop
Garrys Trading Co. Up For The Rising Sun (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Up For The Rising Sun (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Chinese/English Sub-title
Go to Shop
Garrys Trading Co. Taiji - 42 Forms Taiji Sword at 55.10 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Taiji - 42 Forms Taiji Sword
RM 55.10
YesAsia
Taiji - 42 Forms Taiji Sword
Go to Shop
Garrys Trading Co. Bidge Of Dragon at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Bidge Of Dragon
RM 48.50
YesAsia
Bidge Of Dragon
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Fall Of The Roman Empire at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Fall Of The Roman Empire
RM 30.80
YesAsia
The Fall Of The Roman Empire
Go to Shop
Garrys Trading Co. My Pale Lover (VCD) (Hong Kong Version) at 44.10 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. My Pale Lover (VCD) (Hong Kong Version)
RM 44.10
YesAsia
Chinese & English Sub-titles
Go to Shop
Garrys Trading Co. Taffin at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Taffin
RM 30.80
YesAsia
Chinese Sub-titles
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Lair Of The White Worm (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Lair Of The White Worm (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Chinese Sub-titles
Go to Shop
Garrys Trading Co. Cutting Class at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Cutting Class
RM 30.80
YesAsia
Chinese Sub-titles
Go to Shop
Garrys Trading Co. To Hell And Back (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. To Hell And Back (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Chinese Sub-titles
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Bear at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Bear
RM 30.80
YesAsia
The Bear
Go to Shop
Garrys Trading Co. Maniac Cop at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Maniac Cop
RM 30.80
YesAsia
Maniac Cop
Go to Shop
Garrys Trading Co. Air Bud at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Air Bud
RM 30.80
YesAsia
Air Bud
Go to Shop
Garrys Trading Co. Lion Of The Desert (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Lion Of The Desert (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Lion Of The Desert (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Beasts Of The wild - Wolves And Wild Dogs at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Beasts Of The wild - Wolves And Wild Dogs
RM 30.80
YesAsia
Beasts Of The wild - Wolves And Wild Dogs
Go to Shop
Garrys Trading Co. Beasts Of The wild - Bears at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Beasts Of The wild - Bears
RM 30.80
YesAsia
Beasts Of The wild - Bears
Go to Shop
Garrys Trading Co. Beasts Of The wild - Reptiles at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Beasts Of The wild - Reptiles
RM 30.80
YesAsia
Beasts Of The wild - Reptiles
Go to Shop
Garrys Trading Co. Knight Moves at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Knight Moves
RM 30.80
YesAsia
Knight Moves
Go to Shop
Garrys Trading Co. Knight Moves at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Knight Moves
RM 48.50
YesAsia
Knight Moves
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Lair Of The White Worm at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Lair Of The White Worm
RM 48.50
YesAsia
The Lair Of The White Worm
Go to Shop
Garrys Trading Co. Borsalino & Co. at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Borsalino & Co.
RM 48.50
YesAsia
Borsalino & Co.
Go to Shop
Garrys Trading Co. Cutting Class at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Cutting Class
RM 48.50
YesAsia
Cutting Class
Go to Shop
Garrys Trading Co. Sniper at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Sniper
RM 48.50
YesAsia
Sniper
Go to Shop
Garrys Trading Co. Golf Superstar - Tiger Woods - Heart of a Champion at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Golf Superstar - Tiger Woods - Heart of a Champion
RM 30.80
YesAsia
Golf Superstar - Tiger Woods - Heart of a Champion
Go to Shop
Garrys Trading Co. Midnight Crossing at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Midnight Crossing
RM 30.80
YesAsia
Midnight Crossing
Go to Shop
Garrys Trading Co. Farewell To The King at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Farewell To The King
RM 30.80
YesAsia
Farewell To The King
Go to Shop
Garrys Trading Co. Freeway at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Freeway
RM 30.80
YesAsia
Freeway
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Purple Plain (1954) (VCD) (Hong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Purple Plain (1954) (VCD) (Hong Version)
RM 30.80
YesAsia
The Purple Plain (1954) (VCD) (Hong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. They Were Expendable (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. They Were Expendable (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
They Were Expendable (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Ice Station Zebra (1968) (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Ice Station Zebra (1968) (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Ice Station Zebra (1968) (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Sweet Sword (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Sweet Sword (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Sweet Sword (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Nu Hei Xia Xie Zhan Hei Long Dang (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Nu Hei Xia Xie Zhan Hei Long Dang (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Nu Hei Xia Xie Zhan Hei Long Dang (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Caine Mutiny (1954) (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Caine Mutiny (1954) (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
The Caine Mutiny (1954) (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Les Miserables (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Les Miserables (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Les Miserables (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Mogambo (1953) (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Mogambo (1953) (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Mogambo (1953) (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. The Blonde Hair Monster (Hong Kong Version) at 35.30 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. The Blonde Hair Monster (Hong Kong Version)
RM 35.30
YesAsia
The Blonde Hair Monster (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Love @ First Note (Hong Kong Version) at 37.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Love @ First Note (Hong Kong Version)
RM 37.50
YesAsia
After his directorial debut Unusual Youth, Dennis Law now presents Love@First Note, also filled with the dynamics of young people in Hong Kong. As investor, producer, director, and screenplay writer, he pools together rising young singers in Hong Kong to unfold a story about music, youth, and love. Talented singer Justin Lo, a first-time male lead, plays a musician named Ki, who is introverted but possesses an exceptionally enchanting voice. Kary Ng from girl group Cookies, also a first-time lead, plays a lonely rock music lover. Alex Fong Lik Sun, already on his fourth movie this year, is a rich young man who wants to break away from the well-bred circle that he belongs to. In the course of pursuing their music dreams, the three aspiring youngsters learn more about themselves, about each other, and about love. Music is the only comfort to Tony (Alex Fong), a rich man's son. He visits a second-hand vinyl record shop and befriends storekeeper Kristy (Kary Ng). Kristy has a crush on him, and everything just seems too perfect when Tony starts to date her! Disaster comes when she learns that his real purpose for going out with her is to join a famous rock band! Her long-time friend and admirer Ki (Justin Lo) accompanies her through all her low points, and even helps her to reconcile with Tony who later regrets betraying her. Director Dennis Law studied film in college but became a property developer after graduation. However, his cinematic dream never died. A few years ago, his investment extended from realty business to the film industry, and he became the chairman of Milkyway Image, which was founded by Johnnie To. Now an all-round filmmaker, he has secured helping hands from famous Hong Kong musicians such as Mark Lui and Keith Chan, making Love@First Note a very special film and music cross-over.
Go to Shop
Garrys Trading Co. Fatal Contact (Hong Kong Version) at 35.30 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Fatal Contact (Hong Kong Version)
RM 35.30
YesAsia
Wu Jing returns with more vigorous action in Fatal Contact after his stunning performance in SPL. The film also stars Ronald Cheng, whose comedian talent helps spice up this hard-boiled action movie directed by Dennis Law. After two youth films The Unusual Youth and Love @ First Note, Law shifts to the action genre for his third feature-length movie. Fatal Contact takes its viewers into the underground world of illegal boxing, a violent and merciless arena where one has to fight in order to simply survive. The top-notch action in the numerous martial arts sequences will surely keep the audience entertained. Wu Jing excels in his role as the martial arts champion Kong who participates in underground boxing under his friend Siu Tin's (Miki Yeung of Cookies) encouragement. There he meets Captain (Ronald Cheng), an apparently good-for-nothing gangster who has actually concealed his real capabilities. While Kong repeatedly wins the matches in these illegal tournaments, a triad leader who runs another boxing circuit gets annoyed and finds a martial arts master to beat Kong. A life-and-death boxing game is about to begin...
Go to Shop
Garrys Trading Co. Circus Of Horrors (VCD) (Hong Kong Version) at 30.80 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Circus Of Horrors (VCD) (Hong Kong Version)
RM 30.80
YesAsia
Circus Of Horrors (VCD) (Hong Kong Version)
Go to Shop
Garrys Trading Co. Lady Red Broom Elopes (Hong Kong Version) at 48.50 MYR from YesAsia
Garrys Trading Co. Lady Red Broom Elopes (Hong Kong Version)
RM 48.50
YesAsia
Lady Red Broom Elopes (Hong Kong Version)

Garrys Trading Co. Movies Malaysia

Can you believe they are only RM 26.00 - RM 159.00 for Garrys Trading Co. Movies on iprice? Depending on your preferences and budget, you can choose between Action. To suit your home, most Garrys Trading Co. Movies are manufactured with either White, Red and Purple. Many people prefer Arcitic Blue, Tai Chi - Healthy Living, Fire and Ice And Dynamite models from Garrys Trading Co. Movies. Looking for a Garrys Trading Co. Movies? Find good ones not only from Garrys Trading Co. Movies but also from 20th Century Fox, PaulMart and Warner Home Video.

Hey, we’d like to know what you think of us
Skip
Thanks!