HyperX Savage SSD 240GB 16GB Red price in Malaysia & Specs for October, 2018

Compare HyperX Savage SSD 240GB 16GB Red Prices

HyperX Savage SSD 240GB 16GB Red Price Guide

HyperX Savage SSD 240GB 16GB Red Price in Malaysia by Variants

Variants Price Store
HyperX Savage SSD 960GB RM 635.00 Lazada
HyperX Savage SSD 480GB RM 536.60 AliExpress
HyperX Savage SSD 240GB RM 368.00 Lazada
HyperX Savage SSD 240GB 16GB Black Offer unavailable
HyperX Savage SSD 240GB 16GB Red Offer unavailable