HyperX Savage SSD Red 240GB 16GB price in Malaysia & Specs for December, 2018

Compare HyperX Savage SSD Red 240GB 16GB Prices

HyperX Savage SSD Red 240GB 16GB Price Guide

HyperX Savage SSD Red 240GB 16GB Price in Malaysia by Variants

Variants Price Store
HyperX Savage SSD 960GB RM 635.00 Lazada
HyperX Savage SSD 480GB RM 488.00 Lazada
HyperX Savage SSD 240GB RM 541.00 Lazada
HyperX Savage SSD 240GB 16GB Black Offer unavailable
HyperX Savage SSD 240GB 16GB Red Offer unavailable