Apple iPhone 12 128GB Purple Price & Specs in Malaysia May, 2021

Compare Apple iPhone 12 128GB Purple Prices

Apple iPhone 12 128GB Purple Price Guide

Apple iPhone 12 128GB Purple Price in Malaysia by Variants

Variants Price Store
Apple iPhone 12 256GB Green RM 4,339.00 Lazada
Apple iPhone 12 256GB Blue RM 4,599.00 Shopee
Apple iPhone 12 256GB Black RM 4,599.00 Shopee
Apple iPhone 12 256GB Purple RM 4,599.00 Shopee
Apple iPhone 12 256GB White RM 4,599.00 Shopee
Apple iPhone 12 256GB Red RM 4,599.00 Shopee
Apple iPhone 12 128GB Purple Offer unavailable
Apple iPhone 12 128GB White RM 4,099.00 Shopee
Apple iPhone 12 128GB Green RM 4,050.00 Shopee
Apple iPhone 12 128GB Black RM 3,839.00 Lazada
Apple iPhone 12 128GB Blue RM 3,839.00 Lazada
Apple iPhone 12 128GB Red RM 3,839.00 Shopee
Apple iPhone 12 64GB White RM 3,639.00 Lazada
Apple iPhone 12 64GB Blue RM 3,859.00 Shopee
Apple iPhone 12 64GB Black RM 3,639.00 Shopee
Apple iPhone 12 64GB Red RM 3,639.00 Lazada
Apple iPhone 12 64GB Purple Offer unavailable
Apple iPhone 12 64GB Green RM 3,639.00 Shopee